Staff List


Name Baburam Adhikari
Designation Secretary
Phone No. 9857072015
Email
Name Tek Bahadur Aryal
Designation Under Secretary
Phone No. 9851225683
Email tekbdr1000@gmail.com
Name Ram Bahadur Karki
Designation Under Secretary
Phone No. 9841258494
Email karkiram_2010@yahoo.com
Name Narayan Prasad Gautam
Designation Officer 8th Level
Phone No. 9847045182
Email narayangautam182@gmail.com
Name Liladhar Aryal
Designation Account Officer
Phone No. 9857060322
Email liladhararyal@gmail.com
Name Ram Janam Kurmi
Designation Statistical Officer 8th
Phone No. 9847086036
Email ramkurmi5@gmail.com
Name Shambhu Ghimire
Designation Computer Officer (Officer 8th Level)
Phone No. 9841399419
Email shambhughimire7@gmail.com
Name Jibakala Bhandari
Designation Officer 7th Level
Phone No. 9847558979
Email bhandarikala23@gmail.com
Name Mohan Pandey
Designation Officer 7th Level
Phone No. 9851188247
Email ermohanpandey@gmail.com
Name Sangya Bhandari
Designation Officer 7th Level
Phone No. 9841021166
Email sangyabhandari1@gmail.com
Name Ganga Aryal
Designation Officer 7th Level
Phone No. 9867144178
Email khushigyawali7@gmail.com
Name Prem Prasad Panthi
Designation Legal Officer
Phone No. 9847138353
Email prem2040panthi@gmail.com
Name Khim Raj Paudel
Designation Officer 6th Level
Phone No. 9847182295
Email paudel.khimraj99@gmail.com
Name Ram Kumar Neupane
Designation Officer 6th Level
Phone No. 9849959638
Email ramkumarneupane420@gmail.com
Name Giridhari Prasad Pant
Designation Officer 6th Level
Phone No. 9866930927
Email giridharipant@gmail.com
Name Sumit Kumar Agrahari
Designation Computer Officer (Officer 6th Level)
Phone No. 9849122029
Email skag4u@gmail.com
Name Arjun Raj Pandey
Designation Assistant 5th Level
Phone No. 9846067944
Email arpandeypalpali@gmail.com
Name Jamuna Devi Sharma
Designation Assistant 5th Level
Phone No. 9846323032
Email jamunasharma240@gmail.com
Name Mukti Prasad Paudel
Designation Computer Operator
Phone No. 9847302263
Email poudelmukti35@gmail.com