Chief

मा. बैजनाथ चौधरी (थारु)


मन्त्री
Chief

बाबुराम अधिकारी


सचिव

परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मिति २०७४ साल फाल्गुन ३ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ ।प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।

 

   प्रवक्ता एवम् गुनासो सुन्ने अधिकारी

धर्मा अर्याल बेल्वासे

उपसचिव

प्रशासन एवम् वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा

फोन नं. : ०७१-५४००२९, ५५०००३ Ext.३०१

मोवाईल नं : ९८४१४६४७८९

इमेल: dharmaaryal66@gmail.com

   सूचना अधिकारी

नारायण प्रसाद गौतम

अधिकृत आठौै

फोन नं. ०७१-५५०००३/५५००६३

मो.न‍‌ं. ९८४७०४५१८२

इमेल : narayangautam182@gmail.com