Video Gallery


प्रदेश नं. ५ को आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै माननीय मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री शंकर पोखरेल

Submit Date : 2018/07/12