Video Gallery


लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै माननीय आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री श्री कृष्ण ध्वज खड्का ज्यू

Submit Date : 2022/08/04